Het Aanbod

Mijn naam is Dmitri Schrama

Al heel lang bezig ben ik bezig met de werking van groepen. Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met vormen van samenleven en organiseren.
Als meubelmaker / houten scheepsbouwer heb ik een goed begrip van concrete arbeid en de tijdsplanning daarvan.
Als Humanisticus ben ik geschoold in het werken met groepen.

Ik kom graag een keer langs om de methode te presenteren in jullie organisatie.

Verder bied ik drie heldere rollen (zie ook 3.5.1 van de HNO grondwet) op zowel organisatorisch, individueel en persoonlijk niveau.

In de eerste plaats voorzien wij in het implementeren van HNO. De organisatie leert wat de structuur is, waarom ze deze vorm heeft en waarom die optimaal is. Daarnaast leren ze de verschillende vaste rollen kennen. Vervolgens leren ze hun eigen rollen te creƫren in een rol-overleg. Vanuit die rollen worden dan de noodzakelijke acties bepaald in het actie-overleg waarin vastgesteld word wat iedereen kan doen voor het behalen van het doel van de organisatie.

Rol: HNO Advieseur:

Doel: De Organisatie zo snel mogelijk zelfstandig laten werken met Holarchie

Verantwoordelijkheden:
– Advies en assistentie bieden bij het vormgegeven van initieel bestuur van een organisatie
– Meetings Faciliteren
– Mensen trainen om zelfstandig aan de slag te gaan met de vaste en eigen rollen van Holarchie
– Advies en assistentie bieden bij het gebruik van de Holarchie Grondwet

Daarnaast kan het nodig zijn voor de mensen in de organisatie om coaching te krijgen op het gebied van de individuele effectiviteit. Op dat gebied bieden wij ook begeleiding in het omgaan met werken in een kenniseconomie.

Rol: Individuele Coach:

Doel: Individuele begeleiding voor het werken met Holarchie

Verantwoordelijkheden:
– Persoonlijke verdieping in de Holarchische methode
– Persoonlijk advies en assistentie bieden bij het gebruik van de Holarchie Grondwet

Ook kan het gebeuren dat sommige mensen het persoonlijk moeilijk vinden om met deze nieuwe methode te werken omdat het uitgaat van volledige verantwoordelijkheid over de rol die men bezit. En een veranderende houding ten opzichte van de leidinggevende die niet meer ‘de baas’ is, maar iemand die voorziet in de benodigdheden van alle rollen in de cirkel. Op persoonlijk gebied bieden wij daarom ook humanistische begeleiding bij het zoeken naar antwoorden op existentieel-, maar ook praktisch, vlak. Wij bieden handvatten voor het hervinden van de persoonlijke balans voor het zelf en het zelf in de groep en organisatie.

Rol: Humanistische begeleiding:

Doel: Persoonlijke begeleiding voor het ontwikkelen van de kennis en kunde van het individu

Verantwoordelijkheden:
– Humanistisch raadswerk over veranderingen in bedrijfs-structuur.
– Individuele begeleiding bij het vinden van de kennis en kunde van het individu
– Optreden als vertrouwenspersoon bij proces-storing