Welkom

Welkom

Het nieuwe organiseren (HNO) wil graag een platform zijn voor mensen die willen organiseren voor de 21ste eeuw. Doelgericht, gelijkwaardig, decentraal en plat.
Met een Open Source Organisatie Methode genaamd Holarchie en het ontwikkelen van een community van gebruikers.

Holarchie streeft ernaar een duurzame organisatie te bouwen door onderscheid te maken tussen “rol en ziel”, waarbij iedereen de ruimte krijgt om bij te dragen aan de organisatie en er gedeeld eigenaarschap is.

Waarom?

Geen hiërarchische, gecentraliseerde machtsstructuur, maar een decentrale, zelforganiserende, “organische” structuur waarin vertrouwen en waardering voor elkaars kennis en vaardigheden centraal staan. Samenwerken gaat over communicatie; in een hiërarchie moet alles langs de baas voor goedkeuring. In Holacracy wordt de richting bepaald door het doel en is het aan alle rollen om te beslissen hoe dit in de praktijk wordt bereikt. Jouw rol hoeft niet om toestemming te vragen. De cirkelleider is een dienstbare leider wiens doel het is om voorwaarden te scheppen. De belangrijkste vraag voor de leider is: wat heb je nodig om je doel te bereiken?
Voor en met elkaar werken werkt beter dan voor één persoon werken.

Geen hiërarchische, gecentraliseerde machtsstructuur, maar een decentrale, zelforganiserende, “organische” structuur waarin vertrouwen en waardering voor elkaars kennis en vaardigheden centraal staan. Samenwerken gaat over communicatie; in een hiërarchie moet alles langs de baas voor goedkeuring. In Holacracy wordt de richting bepaald door het doel en is het aan alle rollen om te beslissen hoe dit in de praktijk wordt bereikt. Jouw rol hoeft niet om toestemming te vragen. De cirkelleider is een dienstbare leider wiens doel het is om voorwaarden te scheppen. De belangrijkste vraag voor de leider is: wat heb je nodig om je doel te bereiken?
Voor en met elkaar werken werkt beter dan voor één persoon werken.

Voor Wie?

Voor mensen die zich willen organiseren rondom een maatschappelijk thema. Dit kunnen vrijwilligersorganisaties, woongroepen, ecodorpen, enzovoort zijn, maar ook non-profitbedrijven of reguliere bedrijven die graag willen werken op een manier die geschikt is voor de 21e eeuw.

Hoe?

  • De spelregels van Holarchie zorgen voor een heldere structuur.
  • Spanningen geven aan wat er verbeterd kan worden
  • Met het Rol Overleg creëer je samen jullie organisatie
  • Met het Actie Overleg creëer je heldere projecten
  • Waarin iedereen de vrijheid krijgt om de organisatie sterker te maken
  • Gedeelde autoriteit
  • Iedereen krijgt de ruimte voor zijn/haar kennis en kunde

Wat

Holarchie is een programmeertaal voor organische organisatie. De mensen die in de organisatie werken, zijn de “voelsprieten” van wat de organisatie nodig heeft. We stellen hen in staat om zelf hun rol vorm te geven en aan te passen aan de behoeften van de organisatie. Ze krijgen leiderschap over hun rol en hebben volledige vrijheid om te werken zoals zij denken dat het het beste is voor iedereen. Bij “Wat” vind je alle gereedschappen en middelen om te beginnen met Holarchie.