Welkom

Het nieuwe organiseren (HNO) wil graag een platform zijn voor mensen die willen organiseren voor de 21ste eeuw. Doelgericht, gelijkwaardig, decentraal en plat.
Met een Open Source Organisatie Methode genaamd Holarchie en het ontwikkelen van een community van gebruikers.

Holarchie streeft er naar om een duurzame organisatie te bouwen; door een onderscheid te maken tussen ‘role and soul’, waar iedereen de ruimte krijgt om mee te bouwen aan de organisatie en er gedeeld eigenaarschap is van de organisatie.

Waarom?

Geen hiërarchische, gecentraliseerde machtsstructuur, maar een decentrale, zelf organiserende, “organische” structuur waarin er niet zo zeer sprake is van wantrouwen en machtsstrijd maar van vertrouwen en waardering voor elkaars kennis en kunde. Samenwerken gaat over communicatie, in een hierarchie is dat top down alles moet langs de baas om goedkeuring te krijgen. In Holarchie word de richting bepaald door het Doel en is het aan alle rollen om te beslissen hoe daar in de praktijk naar toe gewerkt word. Jouw rol hoeft niet om toestemming te vragen. De Cirkel Leider is een dienstbare leider wiens doel het is om voorwaardenscheppend bezig te zijn. De belangrijkste vraag voor de Leider is: wat heb je nodig om je doel te bereiken?
Voor en met elkaar werken werkt beter dan voor één persoon werken.

Voor Wie?

Voor die mensen die zich willen organiseren rondom een maatschappelijk thema. Dit kunnen vrijwilligersorganisaties, woongroepen, ecodorpen, etc. zijn maar ook non-profit bedrijven of gewone bedrijven die graag willen werken op een manier die werkt voor de 21ste eeuw.

Hoe?

  • De Holarchie spelregels zorgen voor een heldere structuur.
  • Spanningen geven aan wat er verbeterd kan worden
  • Met het Rol Overleg creëer je samen jullie organisatie
  • Met het Actie Overleg creëer je heldere projecten
  • Waarin iedereen de vrijheid krijgt om de organisatie sterker te maken
  • Gedeelde autoriteit
  • Iedereen krijgt de ruimte voor zijn/haar kennis en kunde

Wat

Holarchie is een programmeer taal voor Organische Organisatie. De mensen die werken in de organisatie zijn de “voelsprieten” van wat de organisatie nodig heeft. Dus wij stellen ze in staat om zelf hun rol vorm te geven en aan te passen op de behoeftes van die organisatie. En zij krijgen leiderschap over hun rol. Zij hebben de volledige vrijheid om te werken zoals zij denken dat het beste is voor iedereen.
Bij Wat Vind je alle gereedschappen en middelen om te beginnen met Holarchie