Waarom

Waarom Holarchie?

Geen hiĆ«rarchische, gecentraliseerde machtsstructuur, maar een decentrale, zelf-organiserende, “organische” structuur waarin er niet zo zeer sprake is van wantrouwen en machtsstrijd maar van vertrouwen en waardering voor elkaars kennis en kunde.

Als je gewoon samen wilt werken zonder continue strijd, zonder baas maar wel met verantwoordelijkheden en autonomie. Dan is Het Nieuwe Organiseren mogelijk wat voor jou.

Denken vanuit schaarste naar overvloed.

Role and Soul

Een belangrijk aspect van deze methode is de scheiding van Rol en Persoon. Je hebt een Rol je bent een Persoon. Feedback op je rol is geen persoonlijke aanval. De scheiding tussen Role and Soul is om het helder te houden wie je aanspreekt, waarop en waarom.

Als je in een Rol Overleg zit dan ben je dus in dienst van de plek en het is de taak van jouw rol om de plek zo goed mogelijk te dienen. Jouw persoonlijke voorkeur (jouw ego) komen dan even op de 2e plek. Net als jij heeft jouw organisatie ook wensen en behoeftes. En die vervul je d.m.v. een Rol om de organisatie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zo voorkom je dat meningen en persoonlijke voorkeur de organisatie tegen gaan werken.

Organisatie = Samenleving + Arbeid

Elke Organisatie bestaat met een reden. Die reden word vastgelegd in het doel van de organisatie. En dan wil je dat doel verwezenlijken. En vergis je niet: een eco-dorp is keihard werken. Dus zeker voor ecodorpen en woongroepen, waarin je samen woont en werkt, is het belangrijk om je persoonlijke mening over mensen naast je neer te kunnen leggen als het op werken voor de organisatie komt. Zeker als je organisatie groeit zullen er uiteindelijk mensen zijn met wie je niet gemakkelijk door een deur kan. Maar als je op persoonlijke gronden het werk van anderen gaat beoordelen dan is de kan groot dat je ego er tussen komt.

Daarom is het belangrijk om dit onderscheid te maken.
Een Organisatie = mensen (samenleving) + een plek (arbeid)

De plek en middelen hebben aandacht en zorg nodig. Hiervoor is Holarchie ontwikkeld. Met het vervullen van jouw Rol(len) verricht je arbeid voor de organisatie. Dit is je werk en er is een moment waarop je stopt met werken. Er komt een moment waarop je de rol neerlegt voor de dag.

De groep mensen daarentegen heeft aandacht en zorg nodig en dit houd nooit op. De groep en haar omgangsvormen is je samenleving. Als jij goed werk levert aan de organisatie betekend dat niet dat je ontslagen ben van je sociale plichten jegens je medemens.

De intentie van Holarchie is om mensen te leren werken in vertrouwen en dat de reflectievaardigheden die je daarbij opdoet ook benificieel zijn voor jou en jouw samenleving.
Dus door de manier te veranderen waarop wij samenwerken veranderen wij de samenleving. Daarom richt Holarchie zich op arbeid en heeft het de intentie om via dat werk de samenleving te verbeteren.

Holarchie & Holacracy

Holarchie is ontwikkeld als de meer non-profit variant van deze methode. For-profit bedrijven kunnen er ook heel goed mee werken, maar als je alleen maar kan denken in termen van geld dan kun je beter Holacracy kiezen.

Holarchie gaat er van uit dat mensen te vertrouwen zijn als je ze betrekt bij je organisatie. Holarchie is in die zin meer idealistisch en dat is ook de hele reden dat Holarchie ontstaan is. Wij werden aangespoord door Holacracy One om onze eigen variant te ontwikkelen.

Holarchie is een aanvulling op Holacracy. Wij maken dankbaar gebruik van de gereedschappen en middelen die Holacracy One ons bied om onze eigen vorm te vinden. En hopen dat onze vorm een aanvulling kan zijn voor iedereen die werkt met welke variant dan ook.
Hoe meer mensen op deze manier werken hoe beter en hoe scherper wij de methode vorm kunnen geven.

Verschil Holarchie & Holacracy

Holarchie

  • Spelregels
  • Alle rollen gekozen
  • Community-taal
  • Idealistisch
  • Non Profit

Holacracy

  • Grondwet
  • Geen gekozen Cirkel Lead
  • Bedrijfs-taal
  • Rationeel
  • For Profit