Voor Wie?

Voor die mensen die zich willen organiseren rondom een maatschappelijk thema. Dit kunnen vrijwilligersorganisaties, woongroepen, ecodorpen, etc. zijn maar ook non-profit bedrijven of gewone bedrijven die graag willen werken op een manier die werkt voor de 21ste eeuw.

In het denken willen wij uitgaan van coƶperatie, vertrouwen en respect. En dat vind haar weerslag in de spelregels en het taalgebruik daarin. Holarchie en Het Nieuwe Organiseren is er voor een ieder die waarlijk samen wil werken op een decentrale / platte manier. Maar wel met heldere verantwoordelijkheden en communicatie.

Voor een ieder die gelooft dat wij voor de 21ste eeuw een organisatie methode nodig hebben die Organisch is. Waarin communicatie en informatie vrij gedeeld kan worden zonder een hiƫrarchische machtsstructuur. Een dynamische organisatie die zich vormt om haar doel en naar haar omgeving. Waarin autoriteit en verantwoordelijkheden gezamenlijk gedragen worden. Maar wel een heldere structuur heeft waardoor botsingen voorkomen worden door regels af te spreken waarvan iedereen begrijpt waarom wij ze hebben.