Rol Overleg

Het bestuursproces van elke cirkel zoals vastgesteld in de spelregels. De focus van het Overleg is om de structuur van de Cirkel aan te passen.

In het Rol Overleg kun je:

 • Een Rol aanmaken/aanpassen/verwijderen in de Cirkel
 • Een Beleid aanmaken/aanpassen/verwijderen in de Cirkel
 • Verkiezingen houden als er meer gegadigden zijn voor een Rol

Proces

1. Check in

Ruimte voor alle Cirkel Leden om alle afleidingen van voor het Overleg te verwerken en aanwezig te worden voor het Overleg. Iedereen spreekt, één tegelijk, geen interrupties.

2. Bouwen van de Agenda

Het doel is om een Agenda te bouwen van de aanwezige Spanningen. Het is geen ruimte voor een monoloog, een of twee woorden om de spanning te beschrijven zodat deze op de agenda gezet kan worden.
Er is geen specifieke volgorde en iedereen kan punten toe voegen aan de agenda.
Als gewenst kan de Secretaris de agenda punten opschrijven voor het Overleg.

3. Verwerken van de Agenda

Gebruik 5.4.5 het integratieve beslissingsproces voor elk agenda punt.

 • (a) Indiener: Doet een voorstel
  Indiener mag de spanning beschrijven en een voorstel doen om die spanning op te lossen. Of de indiener mag om een discussie vragen over de spanning om tot een voorstel te komen. Let op: gaat niet om consensus maar om het helder formuleren van de Spanning.

 • (b) Iedereen: stelt verhelderende vragen
  Een ieder mag vragen stellen om de spanning beter te begrijpen. De indiener hoeft geen antwoord te geven. Iedereen mag zo veel vragen stellen als ze willen, geen specifieke volgorde. Geen meningen, geen discussie.

  De Facilitator mag elke vraag afkappen die eigenlijk een; mening, tegenvoorstel, reactie is of niet bedoeld om de spanning beter te begrijpen.
  Dit maakt de Rol van Facilitator een moeilijke Rol.

 • (c) Iedereen: mag een reactie geven op het voorstel
  Één tegelijk mogen de leden een reactie geven op het voorstel. Geen antwoord of onderbreking als een lid reageert. Elke mogelijke reactie mag er zijn, zolang deze maar niet gericht is tot een persoon

  De reactie ronde is de enige plek waar je vrijuit kan spreken. En is de ideale plek voor het delen van een ander perspectief op, of verbetering aan, het voorstel. Die de indiener mee kan nemen naar de volgende ronde.

 • (d) Indiener: mag het voorstel verhelderen en/of aanpassen
  Aan de hand van de reacties mag de indiener proberen om de intentie van het voorstel te verhelderen of het voorstel aan te passen.

  De indiener kan het voorstel wijzigen zoals zij wil. Het doel is om een betere manier te vinden om de spanning op te lossen. Het is niet de taak van de indiener om spanningen van anderen op te lossen.

 • (e) Bezwaren ronde
  De facilitator vraagt ieder lid, inclusief de indiener, of zij een reden zien waarom het aannemen van het voorstel de organisatie zou schaden of slechter zou laten functioneren.
  Bezwaren worden zonder discussie geuit, getest en vastgelegd. Iedereen mag zoveel bezwaren aanvoeren als nodig geacht word. Elk bezwaar moet worden vastgelegd.

  Als er geen bezwaar is dan is het voorstel aangenomen en gaan wij door naar het volgende agenda punt.

 • (f) Integratie
  Als er geldige bezwaren zijn moet het voorstel aangepast worden op zo een manier dat het bezwaar er niet meer is maar nog wel de spanning van de indiener oplost.
  Bezwaren worden één voor één geïntegreerd door de facilitator in de vorm van een discussie tussen de indiener en de bezwaarmaker.

  Als alle bezwaren geïntegreerd zijn ga je weer naar (e) bezwaren ronde.

4 Afsluitende ronde

Ieder lid kan een afsluitende reflectie doen op hoe het volgende overleg nog beter kan. Geen discussie