Verklarende Woordenlijst

Holarchie Verklarende Woordenlijst

Mis je een woord, stuur een bericht dan voegen wij die toe.

A
Actie
Overleg
Een terugkerend Overleg voor leden om; actuele informatie; updates, in te winnen En om spanningen te vertalen naar projecten en Vervolg Acties. Agendapunten worden tijdens het Overleg gemaakt en de facilitator probeert ze allemaal af te handelen binnen een vooraf vastgestelde tijd.
B
BaasIs er niet. Zie Spelregels.
BeleidBeleid geeft of beperkt bepaalde autoriteit of speciale regels die gelden binnen die Rol. In andere woorden, Beleid biedt duidelijkheid over hoe je iets uitvoert doordat je iets afkadert.
Een Beleid staat toe of beperkt het beïnvloeden van een Domein door andere Cirkel Leden.
Als een rol ‘Sociale media’ bijvoorbeeld eigenaar is van het domein van ‘zakelijk Twitter-account’, kan er een beleid worden ingevoerd om een rol ‘Evenementenpromotie’ toe te staan om berichten op Twitter te plaatsen (bijv. ‘Evenementenpromotie heeft toestemming om evenementengerelateerde inhoud naar het zakelijke Twitter-account”).
BestuurEen expliciete, geschreven, set van regels en verwachtingen die de Cirkels, Rollen, Doelen, Verantwoordelijkheden, domeinen en Beleid van de organisatie omschrijven. Het bestuur van de organisatie veranderd a.d.h.v. de wensen en behoeften van de werkelijkheid d.m.v. het verwerken van Spanningen in het Rol Overleg.
BestuursprocesAlle processen beschreven in artikel 5 van de spelregels.
5.1 Deelnemers van het Bestuursproces – Wie zijn welkom bij welke Overleggen?
5.1.1 Kiezen van Cirkel Rep – wie wanneer word verkozen als vertegenwoordiger van de Cirkel
5.2 Speelruimte van het bestuur – wat er allemaal binnen het bestuursproces mag gebeuren.
5.3 Het veranderen van Bestuur – kan altijd: criteria voor voorstellen, toetsen van bezwaren, integratie, verkiezingen, vervangen van vaste rollen
5.4 Rol Overleg – een overleg waar het bestuursproces plaats vind.
5.5 Proces storing – wat te doen als iemand tegenwerkt
BezwaarEen Bezwaar is een reden waarom een voorstel schade zal berokkenen of de Cirkel kan schaden. Een lid van de Cirkel maakt Bezwaar aan tijdens een Rol Overleg wanneer dat lid een Spanning ervaart naar aanleiding van het Voorstel.
Bredere CirkelDe Bredere Cirkel is de cirkel waar een rol toe behoord. De breedste cirkel is de Dorpscirkel.
C
CirkelEen groep van rollen die bijdragen aan het behalen van het doel van de Cirkel.Elke cirkel heeft standaard rollen (Cirkel Lead, Rep-link, Facilitator en Secretaris) en rollen ontwikkeld specifiek vanuit het doel van de Cirkel. Een Cirkel word behandeld als Rol door de Bredere Cirkel. En kan zichzelf opsplitsen in nieuwe rollen en word dan een Subcirkel.
5.1
Cirkel
Leden
zijn de Leden die een Rol hebben in een Cirkel. Als een Rol meerdere leden heeft kan beleid het aantal vertegenwoordigers van die Rol bij overleggen bepalen.
Cirkel LeiderDient het Doel van een Cirkel. De Cirkel Leider is verantwoordelijk voor het koppelen van mensen aan rollen die gemaakt zijn in het Rol Overleg. Ook bepaald deze Rol de verdeling van middelen en definieert prioriteiten, strategieën en metrieken voor de Cirkel. Zie: Vaste rollen
Cirkel RepEen verkozen rol die een Sub Cirkel vertegenwoordigd in de bredere cirkel. Daar kunnen spanningen behandeld worden als die verder reiken dan de autoriteit van de Sub Cirkel. De Cirkel Leider mag niet de Cirkel Rep zijn van haar eigen Cirkel.
Zie verder: Vaste rollen
D
DoelVerheldert de identiteit en intentie van een Rol of Cirkel. Het doel bepaald de acties die een rol voor zichzelf maakt.
DomeinEen domein is een middel die de organisatie in bezit heeft. Een Rol kan een Domein aanvragen op een (of een deel) van die middelen. Daarmee krijgt de Rol het exclusieve recht om dat domein te beïnvloedden. Andere rollen mogen het domein alleen beïnvloedden met toestemming van die Rol. Voorbeelden van domeinen zijn: Land, gereedschap, geld, social media accounts, etc.
DorpscirkelDe breedste Cirkel van de organisatie. De doelen van de rollen binnen deze cirkel worden bepaald a.d.h.v. het doel van de Dorpscirkel
E
F
FacilitatorBegeleid de overleggen. De facilitator bemoeid zich niet inhoudelijk met het onderwerp maar begeleid het proces van het Overleg. Zie verder: Vaste rollen
G
H
I
Individueel Initiatief artikel 4.3Wanneer een actie word uitgevoerd die niet is vastgelegd in een rol of als er noodzaak is om een actie uit te voeren waar de Rol eigenaar op dat acute moment niet aanwezig is. Bij een individuele actie moet altijd het geldende Bestuur in overweging genomen worden. Na het uitvoeren van een Individuele Actie moet men het 4.3.2. communicatie en herstel proces uitvoeren.
J
K
Kennis en KundeDe set van ervaringen en vaardigheden die jij over de loop van je leven op hebt gedaan. Jouw unieke bijdrage aan de organisatie.
Koppel LinkEen Rol binnen een Cirkel die de interesses en Spanningen beheert voor een externe organisatie
L
M
MetriekenData die gekozen word door de Cirkel Leider om de voortgang van de Cirkel weer te geven. De Cirkel Leider koppelt de metrieken aan een Rol. Metrieken kunnen zijn: het aantal; bezoekers, geproduceerd voedsel of energie.
N
O
P
ProjectEen project is een specifieke uitkomst die meerdere acties vereist om af te ronden. Ze worden genoteerd in de verleden tijd: website afgerond , goedkeuring van de gemeente voor de bouw, oogst genoeg voor 20 mensen, etc. Alle cirkel leden moeten projecten voor hun rollen vastleggen en bijhouden.
Q
R
Rol OverlegHet bestuurlijke proces voor het aanpassen van de organisatie structuur. Deze aanpassingen worden gedaan via het Rol Overleg waarin spanningen verwerkt worden d.m.v. voorstellen en bezwaren via het proces beschreven in artikel 5.4.
RolEen organisatorische eenheid die een functie van de organisatie uitdrukt. Een rol heeft altijd: een titel, een doel en verantwoordelijkheden en kan ook: een domein (of meerdere) en/of beleid hebben.
De enige manier om een Rol te maken, aan te passen of te verwijderen is via het Rol Overleg.
‘Role vs Soul’

Je hebt een Rol, je bent geen rol.
Feedback op het functioneren van een Rol is geen feedback op de persoon.
Net zoals jij als persoon aandacht en zorg nodig hebt zo heeft jouw organisatie ook aandacht en zorg nodig. In de hoedanigheid van een Rol ben je dus dienstbaar aan de organisatie en niet aan jezelf. Je blijft ten alle tijden een mens een Rol kan nooit een excuus zijn voor asociaal gedrag.
S
SecretarisEen verkozen rol die als doel heeft om; het gemaakte bestuur en de acties in te voeren in het bestuursdocument van die cirkel, het inplannen van overleggen en het interpreteren van het bestuur op verzoek. De Secretaris werkt actief samen met de Facilitator gedurende Overleggen.
Zie verder: Vaste rollen
SpanningenHet verschil tussen hoe je weet dat het is en hoe je wilt dat het is. De Cirkel verwerkt spanningen van leden tijdens het Rol- en Actie Overleg. Dit zorgt er voor dat bestuur en actie gedreven worden door ervaring en niet theorie.
SpelregelsHet document dat bepaald hoe de organisatie gevormd word. Het bepaald de regels, processen en andere bepalingen van de methode. De spelregels vervangen de Baas.
SubcirkelEen Rol die zichzelf opgesplitst heeft in meerdere rollen. Als een Rol een Subcirkel word blijft het een Rol voor de Bredere cirkel maar intern vormt het zich als nieuwe Cirkel.
StrategieMakkelijk te onthouden regels waar beslissingen aan afgewogen kunnen worden. Het definieert welke; actie, nadruk of doel, waardevoller is dan de anderen. De Cirkel Leider is verantwoordelijk voor het vaststellen van de strategie van haar Cirkel en mag zelf bepalen hoe zij informatie krijgt van de andere Cirkel Leden
T
U
V
Vaste rollenDit zijn de vaste rollen die elke cirkel, m.u.v. de Dorpscirkel, heeft. Dit zijn de: Cirkel Leider, Facilitator, Cirkel Rep. en de Secretaris. Zie voor het doel en de verantwoordelijkheden Bijlage A van de Spelregels.
VerantwoordelijkheidEen continu proces van een Rol. Verantwoordelijkheden kunnen verwijderd/aangepast/toegevoegd worden aan een Rol d.m.v. het Rol Overleg. Een verantwoordelijkheid word opgeschreven in een actieve vorm (Ik ben verantwoordelijk voor): het water geven van de planten het bouwen en onderhouden van de website.
VerkiezingenEen bestuursproces voor het selecteren van mensen die de vaste rollen gaan vervullen.
Vervolg ActieEen concrete handeling die nu gedaan kan worden om een Project verder te brengen richting “voltooid”. Alle Cirkel Leden zijn verantwoordelijk voor het opschrijven en bijhouden van Vervolg Acties voor hun Rol(len).
VoorstelEen voorgestelde verandering aan het bestuur. Dit kan via de mail of in het Rol Overleg. Bij bezwaar kan het voorstel alleen in een Rol Overleg behandeld worden. Een voorstel is gebaseerd op de spanning die de Leden ervaren vanuit een rol en kan uit zoveel delen bestaan als nodig.
W
X
Y
Z