Wat is Bestuur?

Wat is het bestuur?

Het bestuur is de documentatie waarmee je jouw organisatie vorm geeft.
Hoe je die documentatie vorm geeft wordt beschreven in Artikel 5 van de spelregels: Bestuursproces.

Wat is het bestuursproces?

Alle processen beschreven in Artikel 5 van de spelregels.
5.1 Deelnemers van het Bestuursproces – Wie zijn welkom bij welke Overleggen?
5.1.1 Kiezen van Cirkel Rep – wie wanneer word verkozen als vertegenwoordiger van de Cirkel
5.2 Speelruimte van het bestuur – wat er allemaal binnen het bestuursproces mag gebeuren.
5.3 Het veranderen van Bestuur – kan altijd: criteria voor voorstellen, toetsen van bezwaren, integratie, verkiezingen, vervangen van vaste rollen
5.4 Rol Overleg – een overleg waar het bestuursproces plaats vind.
5.5 Proces storing – wat te doen als iemand tegenwerkt

Voor Witte Eenhoorn zie punt 5 bij Wat

Wat is het Rol overleg?

Met Het Rol Overleg is een bestuursproces bestaande uit 5.4.3 Het overleg proces en 5.4.5 het integratieve beslissing proces waarin jullie de Rollen, beleid en domeinen van de organisatie creëren.

 1. Openingsronde – alle afleiding uitspreken en in het moment komen
 2. Agenda bouwen a.d.h.v. spanningen – iedereen omschrijft om de beurt een spanning in max. twee woorden
 3. Alle spanningen verwerken via het Integratieve beslissing proces
  1. Voorstel doen – wat is de spanningen en hoe wil je deze oplossen?
   1. Beschrijf een spanning van de Rol waarvoor je spreekt
   2. geef een voorbeeld van een werkelijke gebeurtenis
   3. geef een redelijke verklaring waarom het voorstel de spanning op zou lossen
  2. Verhelderende vragen ronde – andere leden mogen vragen over de spanning en/of voorstel
  3. Reactie ronde – alle leden mogen reageren op het voorstel
  4. Voorstel verhelderen / aanpassen – de indiener mag er voor kiezen iets te verhelderen of aan te passen
  5. Bezwaren ronde – bij geen bezwaar is het voorstel aangenomen en ga je naar het volgende agendapunt – een geldig bezwaar voldoet aan de volgende criteria:
   1. het voorstel zou de werking van de cirkel verminderen
   2. het voorstel beperkt een andere rol
   3. de spanning is nieuw en zou niet bestaan zonder dit voorstel
   4. het voorstel zou onherstelbare schade aan de organisatie doen en is dan niet meer terug te draaien
  6. Integratie – de indiener en bezwaarmaker gaan in dialoog voor elk bezwaar afzonderlijk. Als alle bezwaren opgelost zijn en het voorstel nog de spanning van de indiener oplost kan het voorstel geïntegreerd worden. Vraag eerst of er nog nieuwe bezwaren zijn, zo ja is er nog een bezwaren ronde, zo nee is het voorstel aangenomen.
 4. Sluitingsronde – korte reflectie op het overleg